تبلیغات
مقالات آموزشی طبی - سیستم هاضمه

به نام خداوند مهربان

مقالات آموزشی طبی
دوستان عزیز با من به تماس باشید


¿سیستم هاضمه
چهارشنبه 13 مهر 1384
سیستم هضمی از لوله هضمی و اعضای مرتبط با آن تشکیل می شود. لوله هضمی یک لوله پیچ خورده به طول حدود7 ‌متر است که غذا در حین هضم شدن از آن عبور می کند. این لوله شامل دهان، حلق، مری، معده، روده های کوچک و بزرگ، راست روده و مقعد است. سیستم هضمی مرتبط عبارتند از3 ‌جفت غده بزاقی، کبد، لوزالمعده و صفرا">کیسه صفرا. سستم هضمی غذا را به قطعات کوچکتر تبدیل می کند تا به وسیله سلول های بدن قابل استفاده شوند و مواد باقیمانده را به شکل مدفوع، دفع می‌کند.
صفاق
یک غشای چین خورده به نام صفاق، سطح درونی جدار شکم و تمامی سیستم هضمی را می پوشاند.
دهان و مری
سیستم هضمی در دهان آغاز می شود. عمل دندان ها و زبان در طول جویدن، غذا را برای بلع به قطعات نرم و کوچکتر تبدیل می کند و از طرفی مواد موجود در بزاق، کربوهیدارت های موجود در غذا را تجزیه می کنند. در هنگام بلع، زبان لقمه غذا را از گلو به مری می راند. در همین زمان، کام نرم حفره بینی را می بندد و اپی گلوت که یک زایده کوچک غضروفی در پشت زبان است، حرکت کرده، حنجره را می بندد و به این ترتیب غذا وارد بینی یا حنجره نمی شود.
معده
غذا از مری به داخل معده می رود. آنجا ممکن است به هم خوردن و تجزیه جزئی آن به وسیله مایعات هضم کننده تا 5 ساعت طول بکشد تا تبدیل به یک ماده نیمه مایع به نام سوپ معدی شود. مایعات بلعیده شده مثل آب و الکل از معده و روده مستقیماً‌ در عرض چند دقیقه عبور می کنند.
روده کوچک
سوپ معدی وارد  (قسمت اول روده کوچک) می شود و به وسیله مایعات هضم کننده کبد و لوزالمعده باز هم تجزیه می شود. مرحله نهایی هضم در بقیه روده کوچک صورت می پذیرد. در روده کوچک، مایعات هضم کننده ای که از جدار روده آزاد می شوند، مواد غذایی را به واحدهای کیمیایی کوچکی تبدیل می کنند به طوری که بتوانند از جدار روده وارد شبکه رگ های خونی اطراف آن شوند.
روده بزرگ
پس از جذب مواد غذایی در روده کوچک، مانده باقیمانده وارد روده بزرگ می شود. بیشتر آب موجود در این مواد به داخل بدن بازجذب می شود و ماده دفعی نیمه جامد باقی مانده، مدفوع نامیده می شود. مدفوع وارد راست روده می شود و در آنجا تا زمانی که با یک حرکت روده ای خارج شود نگهداری می شوند.
کبد، کیسه صفرا و لوزالمعده
کبد، کیسه صفرا و لوزالمعده، به تجزیه کیمیایی غذا کمک می کنند. کبد از محصولات هضم برای ساخت پروتئین هایی مثل پادتن ها (که به مقابله با عفونت ها کمک می کنند) و عوامل ترومبوز عروقی (لخته شدن خون)">لخته کننده خون استفاده می کند. کبد همچنین سلول های خونی فرسوده را تجزیه می کند و مواد اضافی را به صورت صفرا دفع می کند که درکیسه صفرا ذخیره می شوند و در هضم چربی ها نقش دارند. ورود غذا به  (اولین قسمت روده کوچک) کیسه صفرا را تحریک می کند تا از طریق مجرای صفراوی، صفرا را به درون روده بریزد. لوزالمعده،‌ مایعات گوارش کننده قدرتمندی را ترشح می کند که در هنـگام ورود غذا به روده، وارد آن می شوند. این مایعات، همراه با مایعات هضم کننده ای که به وسیله سطح داخلی روده تولید می شوند، کمک می کنند تا مواد غذایی به موادی تجزیه شوند که جذب خون شده، به کبد برده می شوند.
اعضای هضمی
کبد، کیسه صفرا و لوزالمعده که در قسمت فوقانی شکم قرار دارند، مایعات هضم کننده را به درون روده ترشح می کنند. صفرا از کبد و یک صفرا وارد مجرای صفراوی می شود و ترشحات لوزالمعده نیز مستقیماً‌به روده می ریزد.
حرکات هلزونی
غذا در طول لوله هضم به وسیله توالی مداوم انقباضات عضلانی که حرکات هلزونی نام دارند، به جلو رانده می شود. دیواره های لوله گوارش با عضلات صاف پوشیده شده اند. برای راندن لقمه غذا به جلو، عضلات پشت غذا منقبض و عضلات جلوی آن شل می شوند. موج دودی برای حرکت دادن غذا در طول لوله هضمی عضلات جداره ها با یک توالی به نام موج دودی منقبض و شل می شوند.

نوشته شده در چهارشنبه 13 مهر 1384 و ساعت 11:10 ق.ظ توسط : داکتر مسعود غنی زاده
ویرایش شده در چهارشنبه 13 مهر 1384 و ساعت 11:10 ق.ظ